Omgevingsmanagement

Bouwen aan nieuwe infrastructuur en uitvoeren van onderhoud aan bestaande infrastructuur zullen in de komende jaren veel vragen van het incasseringsvermogen van gebruikers en aanwonden. Gezien de voorspelde groei van het verkeer in de komende jaren ligt er voor de wegbeherende instanties immers een gigantische opgave.

Aanleg van nieuwe wegen is beperkt mogelijk en het vraagt het vele jaren tijd voordat nieuwe wegen daadwerkelijk aangelegd en gebruikt kunnen worden. Nederland bereikbaar houden is daarom een opgave die mede door verstandig beheren van de bestaande wegen beantwoord moet worden.

 • Bouw- en beheerprojecten laten hun sporen na in de omgeving. Omgevingsmanagement is een instrument dat beoogt tijdig en op een goede manier de belangen van de omgeving in beeld te brengen en zo goed mogelijk te behartigen. Door dit goed in te vullen worden de volgende positieve effecten bereikt:
  het project ondervindt geen onnodige vertraging.
 • Draagvlak blijft behouden.
 • De omgeving weet wat er verwacht kan worden (betrouwbaarheid).
 • Er is iemand aanspreekbaar die alle processen overziet.
 • Afspraak is afspraak: transparant en integer.


De vorm waarin het omgevingsmanagement wordt uitgewerkt vereist maatwerk. Min of meer vast onderdelen betreffen:

 • Een overzicht van de belanghebbenden met hun belangen.
 • Een communicatieplan.
 • Informatieplan met procedureoverzicht en vereiste vergunningen.
 • Bereikbaarheidsplan.
 • Veiligheidsplan.
 • Leefbaarheidsplan.