Interim Management

Op de meest ongelegen momenten kunnen medewerkers en leidinggevenden uit de running raken. Het wordt steeds moeilijker dit in de eigen organisatie op te vangen. Vaak blijken medewerkers al volledig bezet te zijn. Waarnemen van een collega betekent meteen weer een nieuw capaciteitsprobleem veroorzaken op een andere plaats.

Er is een toenemende behoefte aan snel inzetbare vervangende krachten. Voorwaarden voor het succesvol invullen van deze tijdelijke inzet zijn kennis van het werkveld en snel kunnen inleven in de organisatie.


Cents infra advies is een adviesbureau dat sinds kort werkzaam is in de wereld van het wegbeheer. Wij beschikken over kennis van- en ervaring met het bepalen van de koers die de wegbeheerder moet uitzetten. Onze expertise stoelt op jarenlange ervaring opgedaan in het management van een grote wegbeherende instantie. Juist vanuit die positie zijn wij snel in staat de helpende hand te bieden bij tijdelijke capaciteitsproblemen op het gebied van management van een afdeling die werkzaam is op het gebied van bouwen en beheren van infrastructuur.

  • Cents infra advies ondersteunt wegbeheerders bij visievorming en beleidsbepaling om te komen tot een vernieuwde wijze van organiseren van het wegbeheer,
  • Ook adviseren wij wegbeheerders bij de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming gericht op een verantwoorde (meerjaren)programmering.
  • Daarnaast kunt u ons benaderen voor de uitvoering van het omgevingsmanagement bij de voorbereiding en uitvoering van infrastructurele projecten.
  • Tot slot kunt u ons benaderen bij tijdelijke capaciteitsproblemen voor detachering als beleidsadviseur of interim-manager.